Koopakte van woning of bedrijfspand

De koop en verkoop van onroerende zaken moet verplicht worden vastgelegd in een schriftelijke koopovereenkomst tussen verkoper en koper. Deze koopovereenkomst wordt door het publiek nog vaak ‘voorlopige koopakte’ genoemd. Ten onrechte, want uit de voorlopige koopakte ontstaan voor de betrokken partijen wel zeker rechten en plichten. Je zit er zogezegd aan vast.

Met het woord ‘voorlopig’ wordt bedoeld dat de onroerende zaak nog wel moet worden ‘geleverd’ om de daadwerkelijke eigendomsoverdracht te realiseren. Deze levering geschiedt bij de notaris; je wordt dus pas eigenaar als u de akte van levering bij de notaris heeft getekend en deze akte door de notaris bij het kadaster is ingeschreven.

Bedenktijd

De particuliere koper van een onroerende zaak heeft op grond van wettelijke regels van consumentenbescherming een bedenktijd van 3 dagen. Dat wil zeggen dat hij binnen 3 dagen nadat hij de getekende koopovereenkomst heeft ontvangen nog van de koop af kan zien, zonder kosten en zonder opgave van redenen.

Buiten deze wettelijke bedenktijd kan men niet meer zonder kosten van de koopovereenkomst af, tenzij in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Een bekend voorbeeld hiervan is de zogenaamde ‘ontbindende voorwaarde van financiering’.

Aannemingsovereenkomst

Bij nieuwbouwprojecten wordt niet alleen een koopovereenkomst gesloten, maar ook een aannemingsovereenkomst. Ook hierbij geldt weer het belang van een tijdige inschakeling van de notaris; hij overziet namelijk alle juridische consequenties op dit terrein waardoor geschillen over de nakoming van de overeenkomst kunnen worden voorkomen.

Contactformulier

Op notarieel gebied is geen vraag te gek waarmee we je kunnen helpen. Hoe precies, hangt af van de vraag of vragen die je hebt. Stel ze hieronder en stuur ze naar ons door. Wij nemen daarna vrijblijvend contact met je op. Bellen kan natuurlijk ook: +31 180 556 735.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.