Rechtsgebied

Ondernemen

Verreweg de meeste ondernemers kenmerken zich door gecontroleerde risico’s te nemen. Wij staan hen bij voor het controlegedeelte. Dat moet duidelijk zijn.

Rechtsgebied

Wonen

Voor de eerste keer een huis gaan kopen. Samenwonen. Een tweede huis kopen. Niet meer samenwonen. Uit elkaar gaan en dan verdelen. Huisje, boompje, beestje heeft honderden gezichten. En wij hebben ze allemaal al eens aan tafel gehad.

Rechtsgebied

Leven

Antwoord op alle levensvragen gaat wat ver. We hebben wel antwoord op alles wat je wilt vastleggen in het leven. Voor jezelf. Voor je dierbaren. En voor je ex-dierbaren.

Rechtsgebied

Overlijden

Een sterfgeval in de familie of vriendenkring is een emotionele gebeurtenis. Daarom is het fijn als belangrijke zaken die je vooraf kunt regelen al notarieel vastgelegd zijn. Maar ook bij de afwikkeling van de nalatenschap is een betrokken notaris onmisbaar.

Veelgestelde vragen

De notariskosten zijn afhankelijk van je vraag en persoonlijke omstandigheden, want in onze moderne maatschappij is bijna niets nog ‘standaard’. De kosten hangen namelijk vooral af van de aard van de werkzaamheden die de notaris moet verrichten. Wil je weten wat de kosten zijn voor jouw vraag of persoonlijke situatie? Stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in met daarin kort jouw uitleg van de situatie of wensen. We kunnen je dan een passende en persoonlijke offerte toezenden.

Als kantoor proberen wij zoveel mogelijk aan de wensen van de klant te voldoen. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden, dan kun je daarvoor het beste telefonisch contact opnemen met ons kantoor via +31 180 556 735 of vul het contactformulier in.

De notaris helpt je om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Een notaris staat – net als een rechter – boven partijen, en is daarom onafhankelijk en onpartijdig. De notaris geeft deskundig juridisch advies en let daarbij op de belangen van alle betrokken partijen. In bepaalde situaties is het op grond van de wet verplicht de notaris erbij te betrekken. Maar ook in andere situaties kan het verstandig zijn langs de notaris te gaan. De notaris legt de gemaakte afspraken namelijk vast in een notariële akte en deze akte heeft na het ondertekenen dwingende bewijskracht tegenover iedereen, niet alleen tegenover de partijen bij de akte. Dat betekent dat de notariële akte in juridische procedures een bewijsvoordeel oplevert.

Voor het opstellen van de notariële akte(s) moet de notaris veel vragen stellen en informatie opvragen, om aan zijn wettelijke onderzoeksplicht te kunnen voldoen. Welke stukken dit betreft, hangt af van de akte(s) die je bij de notaris gaat tekenen. Het is voor een voorspoedig verloop van het dossier van belang dat je de opgevraagde stukken zo snel mogelijk aan de notaris toestuurt.

Het registergoed dat je koopt, moet na het ondertekenen van het koopcontract (en het aflopen van de bedenktijd) nog officieel worden overgedragen. De notaris regelt alle juridische zaken rond die overdracht. Om de overdracht te kunnen realiseren, moet de notaris onderzoek doen naar de koper, verkoper en het registergoed. Daarnaast bewaakt de notaris de financiële kant van de overdracht. Zo weten de verkoper en/of de bank zeker dat zij het hun toekomende bedrag daadwerkelijk ontvangen. De eigendomsoverdracht is dus pas ècht een feit nadat je de akte van levering bij de notaris hebt ondertekend en die akte bij het kadaster is ingeschreven.

Een bespreking inplannen met de notaris is altijd mogelijk. Besluit je daarna geen notariële akte(s) te laten opstellen bij de notaris, dan zullen de kosten van die bespreking echter wel in rekening worden gebracht, terwijl deze kosten bij het opstellen van een notariële akte bij de prijs zijn inbegrepen.

De dienstverlening van een notariskantoor valt voor een belangrijk deel onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Deze wet dient een groot maatschappelijk belang; het beschermen van de integriteit van ons financiële stelsel. Notariskantoor Bijdorp Barendrecht is in het kader van de WWFT verplicht ongebruikelijke transacties, die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties.

Het verplichte cliëntenonderzoek betekent dat je eenmalig geïdentificeerd dient te worden. Jouw identiteit dient met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs geverifieerd te worden aan de hand van de registers van onder meer de Burgerlijke Stand.

Ja. Met de notaris kun je jouw wensen bespreken, en de notaris zal zijn juridische kennis die van belang is voor jouw persoonlijke situatie met je delen. Daarna zal de notaris deze wensen, voor zover de wet dit toelaat, in de akte(s) verwerken.

Beide zijn mogelijk. De notaris adviseert jou met het oog op de wet over jouw wensen en ideeën over jouw testament. Verder kan de notaris ook adviezen uitbrengen over jullie samenlevingscontract. In een samenlevingscontract kun je allerlei afspraken maken, zolang het maar binnen de wet blijft.

Nee. De notaris verdient zijn salaris onder meer met het maken van aktes, maar ook met het geven van advies, en dat kost tijd. Naast het voeren van besprekingen, het schrijven van notities, brieven of e-mails moet de notaris op grond van de wet ook nog zijn vakkennis op peil houden. In het uurtarief van de notaris en zijn medewerkers is dat allemaal verwerkt. Je kunt je dus waarschijnlijk wel voorstellen dat werkzaamheden van de notaris niet gratis (kunnen) zijn. Máár: bij Notariskantoor Bijdorp Barendrecht maken we altijd concrete afspraken over ons salaris en de bijkomende kosten. Zodat je niet voor een verrassing komt te staan.

Inwoners van EU/EER-landen of Zwitserland kunnen hun identiteit laten vaststellen aan de hand van een geldig nationaal paspoort, een diplomatiek paspoort of dienstpaspoort; een geldige identiteitskaart, mits voorzien van een pasfoto van de houder; of een geldig rijbewijs mits voorzien van een pasfoto van de houder en deze in Nederland woonachtig is. De identiteit van een Nederlandse rechtspersoon kan door ons worden geverifieerd aan de hand van een recent uittreksel uit het Nederlandse handelsregister. Ook de uiteindelijk belanghebbende persoon (‘UBO’) met een belang van meer dan 25% in een rechtspersoon dient de notaris te identificeren. Buiten deze categorieën bestaan andere procedures.

Contactformulier

Op notarieel gebied is geen vraag te gek waarmee we je kunnen helpen. Hoe precies, hangt af van de vraag of vragen die je hebt. Stel ze hieronder en stuur ze naar ons door. Wij nemen daarna vrijblijvend contact met je op. Bellen kan natuurlijk ook: +31 180 556 735.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.